Upcoming European Tania Giannouli Performances

Source: Tania Giannouli.

16.04.2022: Tania Giannouli Trio at Parnassos Literaly Society, Athens (GR)

09.04.2022: Tania Giannouli Trio at Lantaren Venster, Rotterdam (NL)

08.04.2022: Tania Giannouli Trio at Paradox, Tilburg (NL)

07.04.2022: Tania Giannouli Trio at Bimhuis, Amsterdam (NL)

02.04.2022: Tania Giannouli Trio at Unterfahrt, Munich (DE)

02.04.2022: Tania Giannouli Trio at Jazzclub Tonne, Dresden (DE)

17.03.2022: Tania Giannouli solo piano at Bergamo Jazz festival, Bergamo (IT)

13.03.2022 Amir Elsaffar trio featuring Tania Giannouli, Saal Pierre Boulez, Berlin (DE)