The Cornelia Street Cafe in April

Ingrid Laubrock

Source: New York’s Cornelia Street Cafe.

Saturday, Apr 14 – 8:30 & 10:00pm
SARA SERPA TRIO, CD RELEASE: CLOSE UP
Sara Serpa, voice; Ingrid Laubrock, saxophones; Erik Friedlander, cello

Wednesday, Apr 25 – 8:00PM
SEAN CONLY TRIO
Michaël Attias, alto sax; Sean Conly, bass; Satoshi Takeish, drums

Wednesday, Apr 25 – 9:30PM
MICHAEL BATES QUARTET
Jon Irabagon, tenor sax; Uri Caine, piano; Michael Bates, bass; Ben Perowsky, drums